kasinejimai

Archeologiniai kasinėjimai ir archeologiniai tyrimai mūsų eroje

Daugelis mano, kad archeologija – tai labai senas, tūkstantmečius skaičiuojantis mokslas. Tačiau taip nėra, nes kai kurie žmonės archeologiją tiesiog maišo su istorija, o šie mokslai yra kiek skirtingi. Tik XX amžiaus viduryje imta sparčiai ieškoti archeologinių objektų. Ir tik XX amžiaus devintajame dešimtmetyje pradėta žvalgyti ištisas didžiules teritorijas siekiant aptikti archeologinių radinių. Taigi archeologiniai kasinėjimai ir suklestėjo maždaug nuo 1980-1990 metų. 1992 metų pradžioje priimtas ir specialus dokumentas – tai Europos archeologinio paveldo apsaugos konvencija, nustačiusi taisykles, kaip turi būti atliekami archeologiniai tyrimai. Konvencijoje reglamentuota, kad, atlikus tyrimus, būtina juos išsamiai aprašyti.

Archeologiniai kasinėjimaiAntra, reikia įdėmiai fiksuoti, kiek radinių surasta. Kai kurių rūšių radinius archeologai privalo specialiai užkonservuoti, sutvarkyti, o vėliau su tyrimų rezultatais supažindinti ir plačiąją visuomenę. Dažnai archeologai rašo ir mokslinius darbus, pateikia išvadas. Tačiau nereikėtų galvoti, kad jie yra vien mokslininkai. Šiomis dienomis yra ir keliolika įregistruotų įmonių, kurios atlieka kasinėjimus privačiai. Tačiau, žinoma, dabar jau nebegalima kasinėti negavus specialių leidimų. Jei archeologiniai kasinėjimai atliekami neteisėtai, gali grėsti ir nemažos baudos. Tokie kasinėjimai atliekami specialių ekspedicijų metu – bet kada jų surengti pavieniams asmenims negalima, tyrimams galioja specialios taisyklės ir terminai.

Skaityti toliau